Dostęp do strony internetowej

CureTape® udostępnia wszystkie informacje, zarówno w formie tekstu, plików i obrazów, jak i wszelkich innych form, udostępnionych wyłącznie jako tytuł informacyjny.

Każda zainteresowana osoba może wziąć pod uwagę te informacje, ale CureTape® zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków dotyczących dostępu do korzystania ze strony internetowej w dowolnym momencie według własnego uznania, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek wcześniejszego ostrzeżenia lub ograniczenia całej strony internetowej lub ich części.

Dostęp do takich prywatnych sekcji strony internetowej może być uzależniony od udzielenia informacji przez gościa / użytkownika strony internetowej. Odwiedzający / użytkownik podający te informacje wyraźnie wyraża zgodę na to, że są one własnością CureTape® i że po zwykłym ujawnieniu informacji CureTape®, ta ostatnia otrzymuje wyraźne pozwolenie na wykorzystanie informacji zgodnie z polityką prywatności CureTape®.

Zapewnienie dostępu do prywatnej sekcji strony internetowej CureTape® poprzez używanie nazw użytkowników i haseł, w każdym czasie, jest zmienianych lub odmawianych bez narażania się na jakiekolwiek szkody.

Odpowiedzialność za wyświetlane informacje

Wszystkie informacje znajdujące się na stronie internetowej CureTape® w formie tekstów, dokumentów, obrazów, baz danych lub innych zostaną opublikowane przez CureTape® udostępnione bez jakiejkolwiek gwarancji lub gwarancji ze względu na dostępność lub możliwość dostosowania do celów komercyjnych lub prywatnych.

CureTape® nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tekstów, dokumentów, obrazów lub innych informacji zawartych na tej stronie internetowej lub pod względem wydajności.

Prezentuj linki

W celu odwiedzenia strony internetowej CureTape® w celu ułatwienia korzystania z witryny zostały utworzone linki do stron internetowych osób trzecich.

Odwiedzający może swobodnie korzystać z tych linków.

Wszelkie szkody wynikające z korzystania z proponowanych linków są zatem wyłączone z wszelkiej odpowiedzialności CureTape®, ponieważ nie zapewnia ona żadnej gwarancji dotyczącej korzystania z tych stron osób trzecich lub informacji zawartych na tych stronach.

Użytkownik strony, który stwierdzi, że link zawarty na stronie jest niepoprawny lub nie będzie działał, może w dowolnym momencie zgłosić się do CureTape®.

CureTape® zastrzega sobie prawo do tworzenia nowych linków w dowolnym momencie lub usuwania istniejących linków.

Ochrona praw własności intelektualnej

Logo, a także nazwa firmy CureTape® są własnością jej praw autorskich i nie mogą być powielane ani wyświetlane w żadnych okolicznościach bez zgody CureTape®.

Obecność innych nazw handlowych, marek lub strony internetowej CureTape® podlega wyraźnej zgodzie właścicieli.

CureTape® nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za obecność informacji na swojej stronie internetowej, które mogłyby potencjalnie naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Jednostki, które uważają, że ich prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez nieuprawnione wykorzystanie ich pracy na stronie internetowej CureTape®, są proszone o najszybszą CureTape®, która następnie dokona niezbędnego usunięcia materiałów naruszających prawo, przynajmniej tymczasowo ze strony internetowej.

Polityka prywatności

W celu przekazania informacji przez CureTape® w celu umożliwienia odwiedzającemu stronę internetową, użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu i faksu, które identyfikują użytkownika.

CureTape® potrzebuje tych informacji w celu świadczenia usług, uzyskiwania informacji rozliczeniowych lub reagowania na informacje lub, w razie potrzeby, w celu powiadomienia użytkownika o wyjątkowych wartościach.

CureTape® szanuje prywatność tych danych osobowych i zapewnił wystarczające bezpieczeństwo, aby je chronić.

Więcej informacji na temat niniejszych zasad sieciowych można uzyskać pod następującym adresem e-mail: info@curetape.com