Schouder Impingement Syndroom tapen

Bij het Impingment Syndroom is de pijn bij het heffen van de arm bij 90 graden het meest hevig en neemt de pijn af als de arm volledig is geheven. Deze tapecombinatie met CureTape zorgt voor directe pijndemping waardoor bewegen weer beter gaat. Eerste tape zorgt voor ontspanning van de m. supscapularis. De m. supscapularis zorgt voor het naar binnen draaien (endorotatie) van de bovenarm (humerus). De tweede tape zorgt voor ontspanning van de m. trapezius pars descendens. Deze spier zorgt voor het optillen van het schouderblad langs de borstkas (elevatie). De laatste tape faciliteert de m. trapezius pars ascendens, die zorgt dat de schouder naar beneden kan bewegen (detractie).